کاربردهای ژئوممبران فرنام بسپار


کاربردهای ژئوممبران فرنام بسپار:

1-استخرهای کشاورزی و ذخیره آب
2-تونل سازی
3-سد سازی
4-کانال های انتقال آب 
5-استخرها و مخازن نگهداری آب و مواد
6-پشت بام
7-سرویس بهداشتی
8-دیوارهای باران خورده
9-روف گاردن و فضای سبز
10-گود ساختمانی و چاله آسانسور
11-کانتینرها و خانه های پیش ساخته