نحوه استفاده ژئوممبران فرنام بسپار


نحوه استفاده ژئوممبران فرنام بسپار:

به این صورت است که رول های ژئوممبران در محل پروژه پهن می شوند و لبه های رول ها با استفاده از دستگاه جوش حرارتی کاملا به یکدیگر متصل می شوند و شکل یکپارچه ایجاد می کنند . در صورتی که ممبران در تماس با خاک قرار گیرد یک لایه ژئوتکستایل یا نمد به عنوان زهکش و محافظ قبل از ممبران و زیر آن پهن می گردد.